G o s p o d a r s t w o
O g r o d n i c z o - s z k ó ł k a r s k i e
B o l e s ł a w     Ł a k o m s k i

Szółka Łakomski

Start

Witamy Państwa w sezonie szkółkarskim jesień 2015 / wiosna 2016. Po raz kolejny mamy do zaprezentowania szeroki asortyment wysokiej jakości drzew i krzewów w pojemnikach oraz z gruntu. Zwracamy szczególną uwagę na wyjątkową kolekcję drzew alejowych oraz krzewów świetnie nadających się na żywopłoty.

Nasza szkółka posiada wysokiej jakości iglaki oraz inne rośliny. Są to przede wszystkim ozdobne krzewy i drzewa. Prosimy o zapoznanie się z niniejszą ofertą. Dziękujemy za dotychczasową współpracę, a wszystkich nowych klientów zapraszamy do odwiedzenia naszej szkółki.

Iglaki Szkółka drzew