G o s p o d a r s t w o
O g r o d n i c z o - s z k ó ł k a r s k i e
B o l e s ł a w     Ł a k o m s k i

Szółka Łakomski

Drzewa i krzewy ozdobne

Warunki sprzedaży

Szanowni Państwo, aby przeprowadzane transakcje i świadczone przez nas usługi szkółkarskie przyniosły Wam jak najwięcej zadowolenia, przed dokonaniem zakupu roślin ogrodowych i ozdobnych w naszej szkółce drzew i krzewów ozdobnych prosimy o zapoznanie się z poniżej zamieszczonymi warunkami sprzedaży oferowanego przez nas materiału szkółkarskiego.

- Podane w ofercie ceny hurtowe obowiązują przy zakupie powyżej kwoty 5.000 zł. Do cen detalicznych doliczana jest prowizja w wysokości +20%.

- Przy zakupie towaru powyżej wartości 10 000 zł oferujemy Państwu możliwość współpracy z zaprzyjaźnioną firmą spedycyjną.

- Sprzedaż detaliczną prowadzimy jedynie na terenie naszej szkółki.

- W naszym cenniku widnieją ceny netto.

- Szkółka jest płatnikiem podatku VAT w wysokości 8%.

- Na życzenie klienta drzewa wykopujemy z bryłą korzeniową zabezpieczając je jutą lub jutą i siatką drucianą - za dodatkową opłatą.

- Uprzejmie prosimy o uprzednie poinformowanie o planowanych przetargach na zakup drzew i krzewów.

- Zamówienia przyjmujemy telefonicznie, mailowo bądź osobiście na terenie szkółki.

- Płatności prosimy dokonywać gotówką przy odbiorze roślin, a w przypadku stałych klientów - przelewem na niniejszy rachunek bankowy:

BS Wierzbinek 65 8558 0008 0010 1518 0015 1150.
PKO BP O/Konin 09 1020 2746 0000 3102 0018 0026

Informujemy, że istnieje możliwość uzgodnienia ostatecznych cen.

GWARANTUJEMY WYSOKĄ JAKOŚĆ OFEROWANEGO MATERIAŁU.

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

1 2